E-mailadres *

Naam bedrijf *

Feiten en cijfers R&D

Omvang wereldwijde R&D (in euro's) *

Omvang wereldwijde R&D (in fte) *

Cumulatieve toename / afname (in %) wereldwijde R&D (in euro's) in laatste vijf jaar *

Cumulatieve toename / afname (in %) wereldwijde R&D (in fte) laatste vijf jaar *

Wat is wereldwijd uw geschatte R&D intensiteit (R&D-investeringen in euro's/wereldwijde omzet*100) *

Geschat aandeel (in %) van de wereldwijde R&D (in euro's) in Nederland *

Geschat aandeel in (in %) van de wereldwijde R&D (in fte) in Nederland *

Waar worden de beslissingen over R&D-investeringen in Nederland genomen?

Slechts één antwoord mogelijk

Eventuele opmerkingen over dit blok aan vragen

Vragen over het innovatie ecosysteem

Deze vragen zijn bedoeld om het belang van samenwerking op het gebied van R&D zowel kwalitatief als kwantitatief te duiden.

Met hoeveel bedrijven werkt u samen in Nederland? Denk hierbij aan ontwikkelpartners, toeleveranciers etc. *

Hoeveel bedrijven hiervan behoren tot het mkb (bedrijven met max. 250 werknemers en een jaaromzet van ten hoogste €50mln.) *

Kunt u een ruwe schatting geven van de omvang van deze samenwerking in euro's? *

Met hoeveel van deze bedrijven werkt u samen op het gebied van R&D? *

Het aandeel R&D in Nederland in samenwerking is de afgelopen vijf jaar gedaald / gestegen *

Van 1 (sterk gedaald) tot 5 (sterk gestegen). Slechts 1 bolletje aankruisen.