Kwartaalenquête

Beste relatie,

De respons op onze enquêtes van afgelopen jaar is zeer waardevol gebleken voor de onderhandelingen over de beleidsmaatregelen in de coronacrisis. Graag zouden wij u willen vragen onderstaande nieuwe enquête weer in te vullen, zodat wij de meest actuele data hebben over de impact van de coronacrisis en of noodzakelijke maatregelen toereikend zijn. Deze keer leggen we extra nadruk op de TVL en de eigen vermogenspositie. Deze informatie kunnen wij vervolgens weer gebruiken in onze belangenbehartiging.

Mocht uw branche meerdere sectoren vertegenwoordigen die verschillende effecten ervaren, kunt u de enquête meerdere keren invullen.

Bij voorbaat dank,

Leendert-Jan Visser
Guusje Dolsma

Profielvragen

1. Wat is de naam van uw (branche)organisatie?

2. Onder welke sector valt uw branche?

Deel 1: Coronavragen

3. Bent u de afgelopen 3 maanden optimistischer of pessimistischer geworden over de staat van de economie?

4. Wat is de impact van de coronacrisis geweest voor de omzet tot op dit moment in uw branche?

5. Wat is uw verwachting van de omzetten in uw branche voor de komende drie maanden?

6. Wat is uw verwachting van de omzetten in uw branche zodra de bevolking gevaccineerd is?

7. Wat is de impact van de coronacrisis tot op dit moment geweest voor de werkgelegenheid in uw branche

8. Wat verwacht u voor de werkgelegenheid in uw branche de komende drie maanden?

9. Wat verwacht u voor de werkgelegenheid in uw branche zodra de bevolking gevaccineerd is?

10. Wat is de negatieve impact van het coronavirus op de voorgenomen investeringen in uw branche?

Toelichting:

11. Hebben bedrijven in uw branche problemen met financiering?

12. Wat is het effect van de coronacrisis geweest op de eigen vermogenspositie van bedrijven in branche?

13. Hoeveel bedrijven in uw branche staan op dit moment op omvallen?

14. Is de lengte van de lockdown, en eventuele nog verdere verlenging van de lockdown, van invloed op het aantal bedrijven in uw branche dat op omvallen staat?

15. Welke eventuele belemmeringen ziet u voor de (herstel-) groei van bedrijven in uw branche het komende jaar?

Toelichting

STEUNPAKKET

16. In hoeverre hebben onderdelen uit het steunpakket in uw branche geholpen?
Niet geholpen Een beetje geholpen Veel geholpen
NOW 3.0
Tegemoetkoming vaste lasten (TVL) MKB
Uitstel belastingen
Sociaal pakket (van werk tot werk)
Coronakrediet en garanties (o.a. BMKB en Go)

NOW 3.0

Tegemoetkoming vaste lasten (TVL) MKB

Uitstel belastingen

Sociaal pakket (van werk tot werk)

Coronakrediet en garanties (o.a. BMKB en Go)

Toelichting:

17. Hoeveel van de (maandelijkse) uitgaven van bedrijven in uw branche worden door de steunmaatregelen gedekt?

18. Welke kosten worden volgens u goed gedekt, en welke zouden meer aandacht moeten krijgen?

Toelichting

19. In hoeverre zijn de eisen voor de TVL voor u een knelpunt?
geen knelpunt klein beetje een knelpunt groot knelpunt enorm knelpunt
De omzetgrens is te hoog (nu 30%
Het plafond (90k per kwartaal) is te laag
De regeling is alleen toegankelijk voor het MKB
Het vergoedingspercentage (maximaal 70% is te laag)

De omzetgrens is te hoog (nu 30%

Het plafond (90k per kwartaal) is te laag

De regeling is alleen toegankelijk voor het MKB

Het vergoedingspercentage (maximaal 70% is te laag)

20. Voor hoeveel procent van uw leden is de TVL eigenlijk niet effectief?

Toelichting:

21. Wat zijn volgens u de grootste bottlenecks in de Corona-aanpak (meerdere antwoorden mogelijk)?

22. In hoeverre wordt er in uw branche testen ingezet, nu of op korte termijn (meerdere antwoorden mogelijk)

Veel dank voor het invullen. Indien uw branche juist investeringen doet of positieve consequenties ervaart, kunt dat hier - met eventuele andere opmerkingen - toelichten: