Input bedrijfsleven en financiële instellingen voor nationale SDG-rapportage

Doel van deze enquête
Met deze enquête willen we trends en ontwikkelingen in kaart brengen omtrent de wijze waarop bedrijven bezig zijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s), zoals hun beleid en activiteiten die positief bijdragen aan de klimaatproblematiek, de energietransitie en diversiteit op de werkvloer. De resultaten zullen gebruikt worden voor de bedrijfsleven-paragraaf van de nationale publiek-private SDG-rapportage, die o.a. naar de Tweede Kamer en de Verenigde Naties wordt gestuurd. Daarnaast willen we best practices van het bedrijfsleven op het terrein van verduurzaming en impact op deze Duurzame Ontwikkelingsdoelen bij elkaar brengen in een inspirerende publicatie.
Uw medewerking hieraan wordt dus zeer op prijs gesteld!

Namens Global Compact Netwerk Nederland i.s.m. VNO-NCW, MKB-Nederland, NVB, MVO Nederland, Social Enterprise NL, Dutch Sustainable Growth Coalition, Groene Groeiers Netwerk en SDG Nederland, willen wij u hartelijk danken voor uw bijdrage.