Page 1 of 1

Vragenlijst gas intensieve sectoren

Geachte leden,

Graag vragen wij u deze korte enquête (van circa 2 minuten)in te vullen naar de effecten van de recente prijsstijgingen van gas- en elektriciteit op voor uw bedrijf. De resultaten zullen vertrouwelijk worden behandeld door VNO-NCW en MKB-Nederland.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Robin Biersma (biersma@vnoncw-mkb.nl)

Bij voorbaat veel dank voor uw medewerking.

1. In welke sector bent u actief? *

2. Hoe groot is uw personeelsbestand?

3. Wat voor energiecontract heeft uw bedrijf? *

4. Wat is de gemiddelde omvang van het energie verbruik (gas en elektra) voor de jaren 2020, 2021 en 2022? *

5. Met hoeveel % is de gasprijs die u betaalt in 2022 ten opzichte van 2021 gestegen?

6. Met hoeveel % is de elektriciteitsprijs die u betaalt in 2022 ten opzichte van 2021 gestegen?

7. Kunt u de gestegen energieprijzen doorberekenen in uw producten of diensten aan uw afnemers? *

8. Waar bevindt u zich met uw hoofdactiviteit in de waardeketen? *

9. Maakt u dit jaar 2022 naar verwachting winst of verlies? *

10. Hoe ontwikkelt de omzet van uw bedrijf in 2022 zich ten opzichte 2021 (geef uw verwachting aan)? *

11. Hoe ontwikkelt de omzet van uw bedrijf in 2023 zich ten opzichte 2022 (geef uw verwachting aan)? *

12. Hoe ontwikkelt de winst van uw bedrijf zich in 2023 zich ten opzichte 2022 (geef uw verwachting aan)?

Veel dank voor uw medewerking.

Page 1 of 1