De lasten enquête 2021

Meer vrijheid en minder lasten voor ondernemers, voor een snel herstel uit de crisis

Gemeenten hebben dit jaar fantastisch werk geleverd om lokale ondernemers door de crisis te helpen. Helaas is het einde aan de ellende voor veel ondernemers nog niet in zicht en blijft hulp voorlopig nodig. Juist de sectoren die het zwaarst getroffen zijn door de coronacrisis – horeca, vrijetijd, cultuur, evenementen en non-food retail – hebben te maken met veel lokale regels en lasten. Zij hebben ook in 2021 verlichting nodig om overeind te blijven.

Graag willen u vragen de onderstaande enquête in te vullen om inzage te verkrijgen welke maatregelen u als gemeente bereid bent te nemen in 2021 om ondernemers te ondersteunen in deze moeilijke tijden?

We zijn voornemens om in tweede helft van 2021 deze enquête nogmaals te versturen om inzage te krijgen in de maatregelen die u als gemeente heeft genomen.

Verplichte velden zijn aangegeven met een (*)

Vergunningen

De vergunning voor voorwerpen op of aan de weg wordt geschrapt *

Een bedrijfsnaam aan de gevel wordt vrijgesteld van de reclamevergunning en gaat onder algemene regels vallen *

Er worden meer of grotere welstandsvrije zones aangewezen *

Het ruimere terrassenbeleid blijft gehandhaafd en de vergunning wordt automatisch verlengd zonder leges *

De MKB-toets voor bedrijven wordt ingevoerd *

Zie voor meer informatie https://www.mkb.nl/nieuws/mkb-nederland-wil-binnen-jaar-alle-gemeenten-mkb-toets

De gemeente als opdrachtgever of verhuurder

Opdrachten aan het bedrijfsleven worden naar voren gehaald en mkb-proof gemaakt *

Ter toelichting: aanbestedingen worden eerder in de markt gezet en lokale/regionale mkb-bedrijven hebben voldoende kans om mee te doen.

Rekeningen worden binnen 14 dagen betaald *

De huur voor culturele instellingen in gemeentepanden wordt verlaagd en indien nodig uitgesteld *

Lokale lasten

De OZB bedrijfspanden wordt in 2021 verhoogd *

De precariobelasting voor terrassen wordt geschrapt *

De reclamebelasting voor een bedrijfsnaam aan de gevel wordt geschrapt *

Ondernemers krijgen substantiële korting op hun bijdrage aan een Ondernemersfonds *

De toeristenbelasting wordt verhoogd *

De rioolheffing wordt verhoogd *

De reinigingsrechten worden verhoogd. *

Uitstel van de betaling van belastingen mogelijk tot 1 juli 2021 *

Het terugbetalen van de belastingen is uitgesteld tot 1 juli 2021 *

Opmerkingen:

Naam gemeente

Contactpersoon