Vragenlijst – Brexit en de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven

Doel van deze vragenlijst

In het kader van de Brexit brengen de Nederlandse overheid in kaart wat de mogelijke gevolgen zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven en hoe zijn belangen het beste behartigd kunnen worden.

Tijdens het Catshuisberaad op 14 november tussen regering en private sector, zijn VNO-NCW en MKB- Nederland gevraagd om in samenwerking met de ministeries van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken de economische implicaties van een Brexit in kaart te brengen.

Op 6 december hebben VNO-NCW en MKB-Nederland een eerste bijeenkomst met de Task Force Brexit georganiseerd, waarin een inventarisatie bij de leden (branches en bedrijven) werd gemaakt van de ‘defensieve’ belangen: welke risico’s brengt een Brexit voor welke bedrijven met zich mee. Deze enquête borduurt voort op de informatie die op 6 december is verkregen.

Uw input is zeer waardevol om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de impact van de Brexit: welke aspecten spelen voor uw sector in de toekomstige relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk (VK) en tussen Nederland en het VK? Welke knelpunten en kansen ziet u ontstaan?

Graag ontvangen we uw analyse voor de sector met betrekking tot de Brexit, waarbij onderstaande vragenlijst benut kan worden en voorbeelden en oplossingsrichtingen welkom zijn. Alle door u verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Uw naam

Uw sector & het VK

1. Wat is de geschatte omvang van export naar en import van het VK van uw bedrijf en uw sector?

2. Wat is de geschatte omvang van investeringen in en vanuit het VK van uw bedrijf en in uw sector?

3. Ziet u verplaatsing van bedrijfsactiviteiten ontstaan naar of uit het VK vanwege de Brexit ?

4. Ziet u kansen ontstaan voor de sector?

5. Welke bedreigingen voor uw activiteiten of uw sector (kunnen ontstaan door de Brexit?

6. Indien de handel met het VK onder druk komt te staan; zijn er alternatieve afzetmarkten, handelsrelaties?

7. Voorziet u substantiële impact op de werkgelegenheid bij uw bedrijf vanwege de Brexit?

Regelgeving

8. Welke (Europese wet- en regelgeving (bijvoorbeeld technische harmonisatie, gezondheidsvoorschriften, douaneregelingen, detachering van werknemers, milieuregelingen is van belang voor uw sector in verband met de Brexit? Welke problemen kunnen hier ontstaan (denk hierbij aan problemen als deze regelgeving niet meer op de VK betrekking heeft)?

9. Is er sprake van onderhandelingen over nieuwe Europese wetgeving, waarbij u het VK als bondgenoot gaat missen?

Interne markt – de vier vrijheden

In de Europese Unie is vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal gewaarborgd. Of en hoe het VK straks deelneemt aan de interne markt van de EU hangt af van de deal met het VK. Welke impact hebben eventuele veranderingen voor het VK voor uw sector (graag per 'vrijheid' toelichten)?

10. Gevolgen en belang ten aanzien van het vrij verkeer van goederen

11. Gevolgen en belang ten aanzien van het vrij verkeer van personen

12. Gevolgen en belang ten aanzien van het vrij verkeer van diensten

13. Gevolgen en belang ten aanzien van het vrij verkeer van kapitaal

14. In hoeverre is uw sector afhankelijk van 'Foreign Direct Investments' uit het VK?

15. In hoeverre werkt uw sector samen met het VK op het gebied van R&D? In hoeverre heeft de Brexit invloed op deze samenwerking en/of op de financiering van toekomstig onderzoek?

16. In hoeverre werkt uw sector samen met het VK op het gebied van R&D? In hoeverre heeft de Brexit invloed op deze samenwerking en/of op de financiering van toekomstig onderzoek?

17. Wat verwacht u van de Nederlandse overheid in de onderhandelingen (in EU-verband en/of bilateraal met het VK)?

Overig

18. Wat kan de Nederlandse overheid verder voor uw sector betekenen in relatie tot de Brexit (vragen, suggesties, opmerkingen)?

19. Voorziet u dat Britse concurrenten op enige manier zullen profiteren van de Brexit, bijvoorbeeld doordat het level playing field voor Britse en EU producten verstoord kan worden op de Britse of op de EU-markt? Op welke manier? Verwacht u een vorm van beleidsconcurrentie door de Britten?

20. Heeft u al indicaties van partijen van buiten de EU dat men zich herpositioneert vanwege de Brexit?